Treballs de Recerca

A continuació us presentem pautes i Propostes de Treballs de Recerca de Batxillerat que es podrien desenvolupar amb fonts arxivístiques de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Pautes pels Treballs de Recerca

A la secció Materials de suport hi ha un seguit de definicions de conceptes, pautes i fitxes per desenvolupar un Treball de Recerca basat en fonts d'arxiu. D'entre aquests recursos, són especialment útils els següents:

Propostes de Treballs de Recerca


Les propostes són una orientació per iniciar una recerca. Aquestes orientacions van dirigides a l'alumnat o al professorat que vulgui proposar una recerca. En les propostes s'indiquen els eixos de recerca general del tema proposat i els fons de l'Arxiu que contenen documents que l'alumnat pot cercar a través d'Arxius en línia (consulta a la xarxa) o a la Sala de consulta de l'Arxiu (consulta presencial). 

Institucions i legislació
Personalitats
Partits polítics
Reivindicacions socials i col·lectius
Associacionisme
Drets civils
Repressió
Agricultura i medi ambient 
Indústria
Arts, patrimoni i urbanisme
Educació
Mitjans de comunicació
Esports
Consum