Estades de recerca


Alumnat en un recorregut pels diferents espais de treball a l'Arxiu durant una estada de recerca

L'alumnat té la possibilitat de realitzar estades de recerca a l'Arxiu Nacional de Catalunya a través dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del Departament d'Educació. Aquestes estades permeten a l'alumnat experimentar la recerca d'arxiu a partir dels seus interessos.

Estades de recerca