Itinerari La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya

Taller de llauneria a l'Asil Durán de Barcelona. 1915-1920. Autoria: Brangulí (Fotògrafs). Fons Brangulí (Fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-42-N-1093. Codi doc ANC@ula 3755

L'itinerari La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya es compon d'un seguit de Dossiers Didàctics que permeten tractar  diferents vessants dels orígens del moviment obrer a Catalunya partir de les fonts d'arxiu.

Es tracten aspectes com les condicions de vida obrera, l'aparició de l'associacionisme i el sindicalisme obrer, l'evolució de les formes de lluita i reivindicació, l'impacte en l'urbanisme i els efectes de la Revolució Industrial.

La relació dels dossiers de l'itinerari és la següent:Activitats adreçades a l'alumnat de 4t d'ESO (ciències socials) i Batxillerat (Història del Món Contemporani i Història).