Itinerari La Guerra de Cuba

Ejercito español de la isla de Cuba. Infantería. [1860?]. Autoria: no identificat. Fons Pere Grañén i Raso. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-160-N-1033

Amb aquest itinerari es tracten les diferents fases que van conduir al procés d'independència de Cuba, des de la presència colonial espanyola, la interferència dels Estats Units fins la independència el 1898. 

Es tracta d'un conjunt d'activitats de recerca guiada i d'anàlisi de diferents tipologies de fonts documentals, amb especial atenció al treball crític de les fonts primàries. En aquest sentit cal tenir en compte l'origen de les fonts històriques i el context d'origen colonial d'aquestes per tal d'afavorir l'anàlisi crítica. Els Dossiers Didàctics de l'itinerari són:


Activitat dirigida a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials) i Batxillerat (Història del Món Contemporani i Història).