La Segona República

Soler, Normand. [1931-1933]. Autoria: no identificat. Fons President Francesc Macià (documentació institucional). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-818-T-9147


La Segona República espanyola (1931-1939) es va caracteritzar per l'intent d'establir diferents reformes progressistes i liberals enmig de l'avançada dels feixismes.

Es presenta una proposta didàctica consistent en un projecte cooperatiu que permet aprofundir en aquest període, a partir de la identificació, descripció i contextualització de fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya amb l'objectiu de dissenyar un joc de cartes. Reuneix competències de l'àmbit digital i social.

Es pot aplicar de manera aïllada o com a complement als Dossiers Didàctics La Guerra Civil i La Dictadura Franquista.

Activitat adreçada a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials).