La Guerra Civil

Defensar Madrid és defensar Catalunya. [1937]. Autoria: Martí Bas i Blasi. Fons Col·lecció Pau Mercadé. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-151-N-99


La Guerra Civil espanyola (1936-1939) és l'enfrontament bèl·lic sorgit arran de la rebel·lió militar i feixista contra el govern legítim de la República, el qual va conduir a la Dictadura Franquista.

L'alumnat, organitzat en grups cooperatius, ha d'identificar, descriure, analitzar la fiabilitat i contextualitzar fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya que permeten tractar diferents característiques del període. Aquestes tasques tenen com a objectiu final editar i dissenyar una crònica periodística de la Guerra Civil. El projecte reuneix competències de l'àmbit social i digital.

Es pot treballar de manera aïllada o com a complement als Dossiers Didàctics La Segona República i La Dictadura Franquista.

Projecte adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials).