La Dictadura Franquista


Missa de campanya en homenatge als caiguts en la Guerra Civil. 7 de maig de 1939. Autoria: Brangulí (Fotògrafs). Fons Brangulí (Fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-42-N-34732 [Imatge 21]


La Dictadura Franquista (1939-1975) consisteix en el règim totalitari de caire feixista instaurat pel general Francisco Franco a l'estat espanyol després de la Guerra Civil que es va desencadenar amb el cop d'estat contra la República que va perpetrar el 1936.

En el projecte es tracten diferents aspectes del període mitjançant el treball cooperatiu. Les tasques consisteixen a identificar, descriure, analitzar la fiabilitat i contextualitzar fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya i fonts de testimonis orals de l'entorn de l'alumnat. L'objectiu final consisteix a elaborar una exposició en clau museogràfica de la informació tractada. D'aquesta manera, es pretén connectar en clau vivencial l'entorn de l'alumnat, la difusió del patrimoni cultural i l'aproximació a la memòria històrica. El projecte reuneix competències de l'àmbit social i digital.

Es pot treballar de manera aïllada o com a complement als Dossiers Didàctics La Segona República i La Guerra Civil.

Projecte adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials).