La publicació de la llista dels represaliats pel franquisme

Imatge d'un sumaríssim, expedient judicial propi dels règims totalitaris


En motiu del Dia Internacional dels Arxius us proposem una Dossier Didàctic per l'aula que ens permetrà aprofundir en el rol dels arxius en relació a la preservació de la memòria històrica, i com a garants de drets individuals i col·lectius.

L'objectiu es fer arribar a plantejar a l'alumnat:

  • Que és la Memòria històrica? 
  • Com ha encarat Espanya la memòria de la Guerra Civil i el franquisme? 
  • Quin rol hi juguen els arxius?

Treballarem de manera cooperativa, alternant el treball individual amb el treball en grup i, a partir de la consulta i contrastació de diverses fonts, per tal de donar resposta a aquestes preguntes.

Activitat dirigida a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials).