La Guerra de Cuba (II): la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). Anàlisi d'un conflicteAuca dels principals 
episodis de la Guerra 
dels Deu Anys a Cuba 
(1868-1878). [1869?]
Autor: No identificat 
(impremta Antoni Bosch, 
Barcelona)

Es presenta la segona d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

En aquesta segona activitat, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte, posant especial èmfasi en analitzar la guerra a través de la visió que arribava a la premsa peninsular amb l'estudi d'una auca.

Així mateix, s'analitzarà la guerra com un "conflicte", havent-se de completar un esquema interpretatiu que ha de resumir les causes, els sectors enfrontats, l'evolució, etc.., del conflicte. 

 
Orientacions didàctiques

Activitats (formulari)Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats de recerca guiada i d'anàlisi de diferents tipologies de fonts documentals, amb especial atenció al treball crític de les fonts primàries.


Objectius

1. Conèixer les causes que van dur a la Guerra de Cuba.
2. Fer una aproximació a la Guerra dels Deu anys (1868-1878), (causes, protagonistes, desenvolupament i conseqüències).
3. Relacionar el govern colonials cubà amb l'estructura i evolució del govern i les elits espanyoles.
4. Veure les conseqüències que la guerra va tenir per la societat cubana i espanyola.
5. Aprendre a analitzar documents gràfics i escrits (auques).
6. Analitzar críticament les visons del conflicte que aporten fonts provinents de la metròpoli.
7. Identificar i analitzar la Guerra de Cuba com un "conflicte".   

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________