Republicans espanyols a França (1939-1945)

Portada del Dossier Didàctic amb el guaix Fent camí vers Saint-Rèmy. 1940. Autoria: Josep Franch-Clapers. Fons Josep Franch-Clapers. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-539-N-120


Dossier Didàctic que conté documents en català, castellà i francès relacionats amb la participació dels refugiats de la Guerra Civil espanyola en la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial.

Es presenta com una petita recerca organitzada a partir del treball cooperatiu en què hi participa tot el grup-classe, amb activitats de diferents nivells i tipologies per facilitar el tractament de la diversitat.

Es promou l'assoliment de la metodologia d'anàlisi dels documents i s'introdueix l'alumnat en la recerca històrica, aportant diversos instruments per a la localització i l'anàlisi de les fonts.

Dirigit a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials) i Batxillerat (Història del Món Contemporani i Història).