Dones a la rereguarda. Imatges

Dones treballant en la preparació de motxilles destinades als combatents. Dones treballant a la rereguarda, en la preparació de motxilles destinades als combatents republicans del front. Servei promogut pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. [1936-1938]. Autoria: no identificat. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-1-N-5170. Codi doc ANC@ula 2770


Treball d’anàlisi de fotografies procedents de diversos fons documentals conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya, les quals es contrasten amb l'anàlisi procedent d’una font secundària per copsar la imatge de les dones durant la Guerra Civil Espanyola.

Descripció

Proposta didàctica que, a través de l’anàlisi de diverses fotografies procedents dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya i d'una font secundària, pretén posar de manifest la importància que va tenir el treball de les dones a la rereguarda republicana durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939).

Per assolir aquest objectiu, l’alumnat aplicarà la metodologia de la recerca: després de formular la hipòtesi, els i les alumnes cercaran a les fotografies i documents allò que els permeti obtenir informació per validar o desestimar el seu plantejament inicial. Finalment, extrauran les seves pròpies conclusions, les quals plasmaran en un text de síntesi.

L’activitat també busca que l’alumnat reconegui la importància de les fonts d’arxiu (en aquest cas, sobretot les imatges) com a eina per al coneixement històric, valorant el context en què va ser presa cada imatge i la feina dels fotògrafs.

Activitat dirigida a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials) i 2n de Batxillerat (Història).