La vivència dels bombardeigs aeris sobre Catalunya i Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939)

Bombardeig a Barcelona. Reportatge fotogràfic d'un bombardeig, Gran Via (Barcelona). 17 de març de 1938. Autoria: Brangulí (Fotògrafs). Fons Brangulí (Fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-42-N-34763 [Imatge 2]. Codi doc ANC@ula 4052Activitat que promou l'anàlisi, a partir de fonts d'arxiu, dels bombardeigs aeris sobre Catalunya i, en especial, sobre Barcelona, com una de les primeres experiències d'atac sobre la població civil, la qual caracteritzà els conflictes bèl·lics del segle XX.

Descripció 

A partir d’unes preguntes inicials es planteja una petita recerca que utilitza fonts primàries (documents d’arxiu) i fonts secundàries. Al final de l’activitat, els i les alumnes estaran en condicions de donar resposta a les preguntes inicials, a través de la redacció d’un text explicatiu.

Activitat dirigida a 4t d'ESO (Ciències Socials) i 2n de Batxillerat (Història).