El treball femení a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i la seva projecció al present

Treball femení de reraguarda a la fàbrica Hispano Suiza S.A. col·lectivitzada. Dones treballant a la rereguarda en una indústria de guerra col·lectivitzada instal·lada a la fàbrica La Hispano Suiza, SA. [1937-1938]. Autoria: Brangulí (Fotògrafs). Fons Brangulí (Fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-42-N-34682 [Imatge 8]. Codi doc ANC@ula 2704


Quin rol van tenir les dones en l’esforç col·lectiu de la societat catalana durant la Guerra Civil al voltant de l'any 1936?

Descripció

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), a Catalunya va ser la societat en conjunt la que es va mobilitzar per fer front a la diversitat de situacions que generava el conflicte. En aquest sentit, l'episodi bèl·lic no es va reduir als fets militars i polítics, sinó que va implicar transformacions socials i culturals.

  • Quin rol van tenir les dones en l’esforç col·lectiu de la societat catalana?
  • Quins elements de continuïtat i canvi van descriure el treball femení en el marc de la guerra ?
  • Com va repercutir l’esforç d’aquestes dones en la posterior transformació de llurs rols socials i econòmics, així com en la percepció que la societat en va tenir?

Aquest Dossier Didàctic facilita l’observació i anàlisi de documents d’imatge, amb l’objectiu que l'alumnat analitzi la informació que aporten les fonts, per tal d’obtenir unes conclusions sobre el tema plantejat, i treballi sota criteris de metodologia de recerca.

Activitat dirigida a l'alumnat a 4t ESO (Ciències Socials).