Propostes de Recerca


La documentació que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya ens ofereix la possibilitat d'estudiar les diferents vessants de la nostra història. Hi trobem la petjada dels grans fets i els grans personatges, però també la dels més humils, i ens permet entendre la tecnologia, la llengua, la literatura, l'economia, l'art, la política, la vida privada, els jocs, l'alimentació... i tantes altres facetes de les activitats i les vides dels humans que han acabat conformant la Catalunya d'avui.

A continuació us presentem un conjunt de propostes que us poden servir d'exemple de treballs de recerca que es podrien realitzar amb documentació de l'ANC.

Aquest llistat s'anirà ampliant i actualitzant mensualment per tal d'oferir-vos la màxima informació i animar el vostre alumnat a realitzar treballs de recerca amb fonts d'arxiu.

Des de l'ANC s'ofereix assessorament i atenció a l'alumnat que realitza el treball de recerca. Podeu demanar hora concertada a la següent adreça: sdidactic_anc.cultura@gencat.catRelació de propostes de treball de recerca    Si desitgeu ampliar aquesta informació, o sol·licitar atenció de l'alumnat o professorat en relació a la realització de treballs de recerca, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres: sdidactic_anc.cultura@gencat.cat    ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

    C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________