Treballs de Recerca


A continuació us presentem pautes i Propostes de Treballs de Recerca de Batxillerat que es podrien desenvolupar amb fonts arxivístiques de l'Arxiu Nacional de Catalunya.


Pautes per realitzar Treballs de Recerca


A la secció Materials de suport hi ha un seguit de definicions de conceptes, pautes i fitxes per desenvolupar un Treball de Recerca basat en fonts d'arxiu. D'entre aquests recursos, són especialment útils els següents:Propostes de Treballs de Recerca

Les propostes són una orientació per iniciar una recerca. Aquestes orientacions van dirigides a l'alumnat o al professorat que vulgui proposar una recerca. En les propostes s'indiquen els eixos de recerca general del tema proposat i els fons de l'Arxiu que contenen documents que l'alumnat pot cercar a través d'Arxius en línia (consulta a la xarxa) o a la Sala de consulta de l'Arxiu (consulta presencial). 


Institucions i legislació


Personalitats


Partits polítics


Reivindicacions socials i col·lectiusAssociacionisme


Drets civils


Repressió


Agricultura i medi ambient 


Indústria


Arts, patrimoni i urbanisme


Educació


Mitjans de comunicació


Esports


Consum