Sobre el Bloc

L'Arxiu Nacional de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la comunicació del patrimoni documental i de la formació dels ciutadans, us presenta un conjunt de propostes didàctiques, adreçades al professorat d'ensenyament secundari: Els Dossiers Didàctics. Activitats que contenen tots els recursos necessaris per ser directament aplicades a l'aula i han estat elaborades des d'una perspectiva competencial.


Propostes de recerca. Suggeriments de temes de recerca acompanyats d'orientacions metodològiques, així com de referències diverses que faciliten l'inici de la investigació.

Materials de Suport. Recursos metodològics, com fitxes de treball i procediments, que us podran ser útils per a l'aplicació dels documents d'arxiu en la pràctica docent. 
Continguts elaborats amb la col·laboració del CESIRE -Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya-
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________