Fons

Els documents, a l'arxiu, s'organitzen per fons documentals

Què és un fons documental?"Conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per una persona, una família o un organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions"                         Font: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). 2005.


Els documents es generen en relació a alguna activitat, per deixar-ne constància. 


Si comprem alguna cosa en demanem la factura per provar que hem pagat el producte i també per tenir dret a la garantia.


A classe prenem apunts, ens donen informes i butlletins de notes i obtenim un títol. 


Deixem constància d’una cerimònia amb fotografies i disposem de documentació oficial que ens garanteix els nostres drets com a ciutadans.El conjunt de tots aquests documents que es van generant en el decurs de la nostra vida i que guardem, és el nostre fons documental personal.

De la mateixa manera, una empresa genera diferents tipologies de documents, relacionades amb la seva activitat: actes de reunions, documentació comptable, pressupostos, expedients de personal, etc. i, per tant, té el seu propi fons d'empresa

El govern de la Generalitat, o els Ajuntaments, generen igualment, tot un conjunt de documents que conformen els fons de l'Adminsitració de la Generalitat de Catalunya o els fons municipals.

Existeixen doncs, diverses tipologies de fons documentals:
  • Fons de l'administració (Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, Diputacions....)
  • Fons Judicials
  • Fons militars
  • Fons personals i patrimonials
  • Fons d'entitats
  • Fons d'empresa
  • Fons notarials
  • Fons religiososARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________