Apadrinem el Nostre Patrimoni

Trasllat de pintures de l'expo-
sició d'Art Romànic. 1937.
Autor Kollar. ANC1-1-N-7597Els centres educatius que desenvolupen projectes relacionats amb el Programa Apadrinem el Nostre Patrimoni, trobaran a l'Arxiu Nacional de Catalunya un ampli conjunt de fons documentals que els poden ser útils per a l'estudi del patrimoni del país.Entre els fons documentals que es conserven a l'ANC destaquen:

 • ANC1-715 Junta de Museus 
 • ANC1-1 Generalitat de Catalunya (Segona República)
 • ANC1-57 Institut Escola

Fons ANC1-715 Junta de Museus


Només a tall d’exemple, el fons conté expedients com:
 • la sol·licitud de declaració de Monument Nacional de l’Església de Sant Climent de Taüll (1907),
 • l’exhibició de la Patum de Berga al Poble Espanyol (1932),
 • els treballs d’instal·lació del Museu d'Art Jaume Morera de Lleida (1935-1936),
 • el trasllat de fons durant la guerra cap a dipòsits-refugi, 
 • el seu retorn al Palau Nacional de Montjuïc en acabar el perill, i les gestions del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional del Ministeri d’Educació Nacional per retornar les obres als museus i als particulars que les conservaven abans d’esclatar el conflicte bèl·lic.
 • testimonis de la participació de la ciutadania en la formació dels museus des dels seus inicis, amb les seves ofertes i donacions i altres formes de col·laborar com és el cas de la subscripció popular de 1922 per adquirir a l’estranger la pintura La Vicaria (1870) de Marià Fortuny i Marsal.
 • Expedients de la col·laboració de la Junta en exposicions de nombrosos museus europeus i nord-americans, com ara el préstec d’obres de Picasso per a exposicions temporals (1953 i 1964), el préstec de murals romànics a la Fira Mundial deNova York (1964), o la col·laboració amb el Consell Internacional dels Museus de la UNESCO.
 • La sèrie General inclou documentació dels precedents i dels primers anys de la Junta que destaca per la seva singularitat. És el cas de la documentació sobre l’Exposició Universal de 1888, o sobre l’origen del sistema de biblioteques de Catalunya i l’organització dels museus de ciències.

Fons ANC1-Generalitat de Catalunya (Segona República), 1931-1939

Abasta un ampli conjunt de documents que testimonien la gestió del patrimoni realitzada pel govern de la Generalitat republicana. Alguns exemples poden ser: 

Departament de Cultura:
     Secció de Monuments (Còpia de diverses disposicions relatives al patrimoni històric. Relació dels membres de les Comissions Provincials de Monuments Històric i Artístics. Informe de la visita als pobles del Morell, Alcover i Selva del Camp per comprovar l'estat del patrimoni artístic. Llista de monuments d'Interès Artístic Nacional de Barcelona inscrits al Registre del Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya (1937). Documentació sobre protecció d'edificis no inclosos en el registre de béns protegits (1938) i proposta d’inclusió d’alguns edificis. 

     Secció d'Arxius (Expedient de Viladrau.  Inventari d'objectes d'art confiscats i ubicats al dipòsit d'arxius de Viladrau. 1936-1938.Ojectes litúrgics procedents de Cervera, del Monestir de Vallbona de les Monges, de Montblanc, de Vilaverd i de Tortosa; i altres peces d'art procedents del museu de Cervera, de la parròquia de Prenafeta i d'Anglesola.

     Secció de Museus /Comissaria General de Museus (Expedients de l’Exposició d'Art Medieval Català a París de 1937, 1936-1937. Relacions de contingut i trasllat de les peces custodiades pel Servei del Patrimoni Històric als dipòsits d’Olot, Darnius, Agullana i Perxes. Relació d'objectes d’art lliurats per particulars a la Generalitat. 1936

-  Servei del Patrimoni històric-artístic-científic (Fitxes d'identificació de peces d'art, produïdes per la Secció i pel Comissariat de Museus en la seva tasca de salvament del patrimoni artístic. 1936-1939)

-  Documentació sobre Confiscacions de patrimoni Instruccions promulgades per la Comissió dels Serveis de Patrimoni Històric, Artístic i Científic referents a conservació de monuments, 1936. . Inventari de béns mobles i immobles confiscats (edificis i col·leccions d’art), 1936. Nomenaments de conservadors i inspectors dels béns confiscats, 1936. Correspondència de la Conselleria, 1936

Dept. de Finances. Gestió i control del patrimoni i drets de la Generalitat
 • Patrimoni. Relació inventari: Servei de Catalogació i Conservació de monuments artístics i històrics. 1937
 • Subvencions a artistes catalans incloses a les nòmines del Departament de Cultura de 1933-1934

Fons ANC1-1 Institut Escola

La documentació d’aquest fons pot tenir un interès especial en relació al programa Apadrinem el Nostre Patrimoni, atès que conté els quaderns de ruta corresponents a les excursions que realitzaven els grups escolars i, per tant, és una mostra interessant de la metodologia didàctica que s’emprava en treballar el patrimoni cultural

Vegeu:

TERRADELLAS PRAT, Enric. (2014, octubre). Classes fora de l’aula: quaderns de ruta i fotografies de l’Institut Escola. Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 37, 24-26. Disponible a: http://bit.ly/10wufCJ 

DURAN, Anna. (2010, octubre).Tot el món és aula. Sortides i colònies dels alumnes de l’Institut Escola. Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 27, 8-11. Disponible a: http://bit.ly/1wGAgux


A banda dels fons esmentats, també localitzareu documentació molt interessant en altres fons, els més rellevants dels quals us detallem a continuació:


Documents textuals:
 • Fons ANC1-45 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
 • Fons ANC1-57 Institut Escola
 • Fons ANC1-184 Mancomunitat de Catalunya
 • Fons ANC1-352 Departament de Política Territorial i Obres Públiques
 • Fons ANC1-398 Reial Audiència de Catalunya
 • Fons ANC1-737 Josep Puig i Cadafalch
Fotografies:
 • Fons ANC1-5 Gabriel Casas i Galobardes
 • Fons ANC1-42 Brangulí (Fotògrafs)
 • Fons ANC1-57 Institut-Escola
 • Fons ANC1-64 Bert i Claret
 • Fons ANC1-132 Col·lecció fotogràfica d’Agustí Duran i Sanpere
 • Fons ANC1-211 FECSA
 • Fons ANC1-284 Francesc Brunet i Recasens
 • Fons ANC1-402 Antonio Esplugas
 • Fons ANC1-428 Montserrat Sagarra i Zacarini 
 • Fons ANC1-576 Col·lecció fotogràfica del Museu de l’Armeria
 • Fons ANC1-579 Miquel Pons Bernareggi
 • Fons ANC1-800 Antoni Rosal Grelon
Mapes i plànols: 
 • Fons ANC1-737 Josep Puig i Cadafalch
Produccions artístiques: 

Fons ANC1-1092 Àlbum de dibuixos d'Émile Boipelier


Per més informació, us podeu adreçar al Servei Didàctic de l'ANC (sdidactic_anc.cultura@gencat.cat) on trobareu assessorament per a la cerca i l'aplicació didàctica dels documents de l'arxiu.
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________