Materials de suport


A continuació us presentem un conjunt d'instruments que us facilitaran l'observació i anàlisi de documents d'arxiu i altres fonts, en el context d'una recerca:

Les fitxes es presenten en format de formulari, de manera que permeten l'escriptura en els diferents camps d'observació.CONCEPTES 

ESO i Batxillerat:


TREBALL DE RECERCA:

PÒSTERS

Dissenyats per ser exposats a l'aula, sintetitzen de manera gràfica els procediments que impliquen l'observació i l'anàlisi de fonts d'arxiu 

Aplicables a diferents nivells educatius

Es presenten també en castellà, en francès i en anglès

     
PROCESSOS

Aplicables a diferents nivells educatius:


Fitxes sintètiques de guia per la interrogació de les fonts documentals. 


FITXES DE TREBALL

Es presenten un conjunt de fitxes que poden servir com a model per a l'observació i l'anàlisi dels documents, amb el benentès que aquestes fitxes s'hauran d'adaptar en cada cas, segons quin sigui l'objectiu de la recerca, la tipologia de fonts i la metodologia emprada.


Documents textuals


Documents d'imatge
Exemple de fitxes d'observació d'imatge en el marc d'una investigació


Altres fonts


Habilitats cognitivo-lingüístiques

Fitxes d'orientació per a la producció de diferents tipologies textualsARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________