Exposicions

_____________________________________________________________________

LLIBERTAT !  Fontserè i el cartellisme compromès (1931-1939) En el marc de la commemoració del Centenari de Carles Fontserè, l’Arxiu Nacional de Catalunya ha organitzat una mostra en què es presenten els cartells d‘aquest artista en l’època de la Guerra Civil espanyola, contextualitzada a través de les seves pròpies memòries i altres documents que ens permeten aprofundir en el coneixement de l’època i en l’evolució del cartellisme en tant que gènere artístic.

Des de la vessant de l’ensenyament de la història i les ciències socials, el potencial didàctic de la mostra rau en la possibilitar de ser abordada des de diferents mirades, facilitant el desenvolupament d’un treball competencial, ja que permet incidir en la metodologia de treball de l’investigador i aprofundir en la idea de la història com a procés d’interpretació i en el discurs històric en tant que argumentació basada en evidències, al mateix temps que fa present la necessitat de reivindicar la memòria històrica com un element de justícia i reparació.

Proposta didàctica 
  • La Guia didàctica de l'exposició conté activitats per diferents nivells educatius:
  • Interrogació de la imatge (nivell 1). Educació Primària (Cicle superior).
  • Interrogació de la imatge (nivell 2). ESO (4rt curs)
  • El cartell com a font històrica: L’art al servei de la propagandaESO (4rt curs) i Batxillerat (1er i 2on curs)
  • Anàlisi de l’exposició, en tant que font secundària. Batxillerat (1er i 2on curs)    


Materials didàctics de l'exposició

Tallers vinculats a l'exposició
  • Observació i anàlisi de fonts d'imatge (Amb adaptacions específiques per a diferents nivells: Ensenyament Primari, ESO i Batxillerat)
  • El cartell com a font històrica (ESO i Batxillerat)


Per més informació i concertació de visites o tallers, poseu-vos en contacte amb el Servei Didàctic de l'ANC a través del correu electrònic sdidactic_anc.cultura@gencat.cat 

_____________________________________________________________________NOBLES I CAVALLERS. Entre dos monarques 


Basada en documentació procedent de fons patrimonials i de personatges que es varen situar en bàndols oposats durant la guerra, l'exposició ens aporta una informació de caràcter personal, més rica en detalls, que la que ens podria aportar la documentació militar o administrativa de caràcter més oficial, i pot complementar el treball realitzat pels alumnes a partir d’altres altres fonts consultades. 

Quant al potencial didàctic de la mostra, la principal característica és que facilita el desenvolupament d’un treball competencial, ja que permet incidir en la metodologia de treball de l’investigador i aprofundir en la idea de la història com a procés d’interpretació

Materials didàctics de l'exposició:_____________________________________________________________________EXPOSICIONS. Una mirada crítica 

Les guies didàctiques contenen un DVD amb les imatges de tots els documents i audiovisuals que van formar part de l'exposició.

Podeu consultar la descripció a http://anc.gencat.cat/ca/Difusio/publicacions/

_____________________________________________________________________

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________