El fil dels documents

Com fer una recerca amb documents d'arxiu?. El fil dels documents


Una de les característiques dels documents d'arxiu, és que formen part d'un conjunt de documents (el fons documental) i que tenen altres documents relacionats en altres fons.

Per exemple: el butlletí de notes que rebem de l'escola forma part del nostre fons personal, però les actes d'avaluació, que hi estan relacionades, es conserven al propi centre educatiu.

Conèixer l'organització dels fons d'arxiu ens ajudarà a seguir els fils dels documents en una recerca i a assolir els nostres objectius.


Exemple de documents que es poden trobar en un fons personal: El fons de l'àviaCom podem seguir el fil dels documents per fer una recerca relacionada amb l'àvia?


Hi ha un carnet a nom de l'àvia de 1938,  per als menjadors econòmics, emès per la Comissió interventora de la Indústria Gastronòmica. Aquest documnet indica que l'àvia havia estat usuària d'aquests menjadors durant l'època de la guerra civil.

Si en vull saber més: 


  • cercaré dins del fons de la institució que el va emetre; en aquest cas, com que depenia de la Generalitat de Catalunya, es podran trobar documents dins del fons Generalitat de Catalunya Segona República (a l'ANC) que ens permetran conèixer l'organització d'aquests menjadors i podem localitzar les llistes d'usuaris, entre els quals ens apareixerà l'àvia.
  • Els quaderns escolars ens porten directament a l'escola de l'àvia, on hi podrem trobar, des de les programacions de classe fins a les actes d'avaluacions on constarà l'àvia com alumna, així com expedients de professorat, llistats de llibres de lectura recomanats, fotografies de sortides i altres activitats, etc.
Si es vol aprofundir de la mateixa manera en la investigació, tot estirant el fil dels documents, podrem anar coneixent l'àvia, però també la seva època, vista des de diferents perspectives
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________