Document d'arxiu


Document:

Segons el documentalisme, un document, en sentit ampli, és qualsevol font de dades recuperables en el temps i en l'espai...La noció estricta de document en diplomàtica clàssica coincidia amb la del terme diploma, el qual tenia, fonamentalment, un contingut jurídic. Alguns diplomatistes amplien ja l’objecte d’estudi d’aquella ciència als actes administratius, de qualsevol mena: resolucions, informes, notícies, inventaris, comptes i notes, etc.                                                                                                                             Font: Gran Enciclopèdia CatalanaDocument d'arxiu: 

És tota expressió en llenguatge oral, escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport material i qualsevol altra expressió gràfica que constitueix un testimoni de les funcions i activitats de les persones i dels grups humans. Alguns documents d'arxiu poden tenir també valor d'obra de creació, al marge de la seva pertinença a un fons com a documents generats o rebuts en l'exercici de l'activitat del seu productor. 

Font: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). 2005.Els documents, a l'arxiu, s'organitzen per fons documentals


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________