Pòster Anàlisi de conflictes

El conflicte, entès com un procés de contraposició d’interessos i projectes socials, econòmics i polítics entre sectors diferenciats, forma part intrínseca de la societat i de la història.

Aprendre a analitzar els conflictes a partir dels diferents posicionaments, entendre'n les causes i analitzar-ne les interpretacions fetes tant pels coetanis com posteriors, revisant les fonts i contraposant els discursos, és una bona manera d'aprendre a pensar històricament.

L'anàlisi dels conflictes i la comprensió dels diferents factors que hi intervenen és també una manera d'educar en els valors de la pau i la convivència.


Us proposem uns materials que us poden ajudar a aplicar aquesta metodologia a l'aula:

El pòster, pensat per ser exposat a l'aula, sintetitza els aspectes a tenir en compte en l'anàlisi d'un conflicte.

No és en sí mateix una presentació exhaustiva de l'episodi analitzat, sinó que pretén actuar com exemplificació i síntesi per tal que els alumnes interioritzin de manera fàcil els components de l'anàlisi.


Podeu emprar la plantilla del pòster, per tal que els vostres alumnes presentin la síntesi d'un conflicte analitzat a l'aula.
L'esquema i les pautes per omplir-lo, us seran d'utilitat en el moment d'explicar aquest procediment als vostres alumnes i els servirà de material de suport per realitzar l'activitat.
Esquema per l'anàlisi d'un conflicte

Pautes per a l'aplicació de l'esquema


Aquests materials són aplicables a diferents nivells educatius

Permeten tractar la diversitat de l'alumnat, atès que el nivell d'anàlisi i d'aprofundiment es pot adaptar a les seves característiques


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________