Any Puig i Cadafalch

Josep Puig i Cadafalch. 1934.
Autor: Josep M. Sagarra i Plana.
ANC1-585-N-14383
l'any 2017 es commemora el 150è aniversari del naixement de Josep Puig i Cadafalch i els 100 del seu nomenament com a president de la Mancomunitat de Catalunya.

Arquitecte, matemàtic i polític,  Puig i Cadafalch és una figura cabdal de la Catalunya del primer quart del segle XX. 

El seu fons documental, conservat a l'Arxiu Nacional de Catalunya ens permet l'estudi de diversos aspectes de la vida política, econòmica, social i artística dels segles XIX i XX.Biografia:

Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 - Barcelona, 1956) fou arquitecte de primera fila, historiador de l'art i arqueòleg de relleu internacional, i polític. Estudià arquitectura (1883) i ciències exactes (doctorat el 1888). Establert a Barcelona, fixà un estil propi, barreja de formes del gòtic amb la tradició pairal i el predomini de les arts aplicades. La seva obra marcà l'urbanisme barceloní entre 1895 - 1924, moment de transició entre el modernisme i el noucentisme. Impulsà les excavacions d'Empúries. Fou autor d'una copiosa bibliografia sobre l'art medieval català, on destaquen L'architecture gothique civile en Catalogne (1935) i L'escultura romànica a Catalunya (1949). Professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (1901 - 1902) i dels Estudis Universitaris Catalans (1905), impartí cursos a les universitats de París (1925 i 1930), Harvard i Cornell (1926). Membre i president del Centre Escolar Catalanista (1886 - 1890), participà a la primera assemblea de la Unió Catalanista a Manresa (1892). Fou cofundador de la Lliga Regionalista (1901) i del diari La Veu de Catalunya. Elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona (1902 - 1905), promogué la política de sanejament. Diputat a Corts per Barcelona per la Solidaritat Catalana (1907), el mateix any participà en la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans (del que fou president intermitent entre 1922 i 1956). Fundà i presidí la Junta de Museus de Barcelona (1902), des d'on ajudà a la formació dels fons museístics de la ciutat. Diputat de la Mancomunitat de Catalunya, en fou president a la mort d'Enric Prat de la Riba (1917 - 1925). Des de la institució donà gran impuls a la xarxa telefònica, les biblioteques populars i la difusió de noves tècniques agràries. Creà el Servei Meteorològic, les Escoles d'Alts Estudis Comercials i la d'Infermeres. Intentà bastir un Estatut d'Autonomia (1918 - 1919) malmès pel joc parlamentari. El cop d'estat de Primo de Rivera comportà la seva postergació política, activitat que reprengué amb una tímida col·laboració en l'obra de Cultura de la Generalitat republicana. L'esclat de la Guerra Civil (1936) el portà a l'exili a París i el Rosselló. El 1939 fou inhabilitat professionalment pel Col·legi d'Arquitectes i es reclogué en la seva tasca científica.


Consulteu el fons documental de Josep Puig i Cadafalch: https://goo.gl/Mp8kPF


Recordem

29 de novembre de 1917: Puig i Cadafalch és nomenat president de la Mancomunitat.


Exposició: 

PUIG I CADAFALCH. Arquitecte de Catalunya


Museu d'Història de Catalunya,

Plaça de Pau Vila, 3. Barcelona 

mhcat.cat
#anypuigicadafalch


Altres referències sobre l'any Puig i Cadafalch

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________