La Segona República

Al·legoria de la República.
Postal enviada per Normand 
Soler a Francesc Macià. 
[1931-1933]. 
Autor: no identificat. 
ANC1-818-T-9147.
La Segona República espanyola (1931-1939) es va caracteritzar per l'intent d'establir diferents reformes progressistes i liberals enmig de l'avançada dels feixismes. 

Es presenta una proposta didàctica consistent en un projecte cooperatiu que permet aprofundir en aquest període, a partir de la identificació, descripció i contextualització de fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya amb l'objectiu de dissenyar un joc de cartes.

Adreçada als alumnes de 4t d'ESO (Ciències Socials), es treballen competències de l'àmbit digital i social.


Es pot aplicar de manera aïllada o bé, com a part d'un itinerari, juntament amb les propostes La Guerra Civil i La Dictadura Franquista.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________