La Dictadura Franquista

Enllaços a aquesta entrada

Missa de campanya en homenatge als
 caiguts en la Guerra Civil
7 de maig de 1939. Autor: Brangulí (Fotògrafs). 
Fons Brangulí (Fotògrafs). 
Arxiu Nacional de Catalunya.  
ANC1-42-N-34732.
La Dictadura Franquista (1939-1975) consisteix en el règim totalitari de caire feixista instaurat pel general Francisco Franco.

En el projecte es tracten diferents aspectes del període mitjançant el treball cooperatiu. 

Les tasques consisteixen a identificar, descriure, analitzar la fiabilitat i contextualitzar fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya i fonts de testimonis orals de l'entorn de l'alumnat. 

L'objectiu final consisteix a elaborar una exposició en clau museogràfica de la informació tractada. D'aquesta manera, es pretén connectar en clau vivencial l'entorn de l'alumnat, la difusió del patrimoni cultural i l'aproximació a la memòria històrica.

Projecte adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències socials). Aquest reuneix competències de l'àmbit social i digital. 

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a itinerari complementari a les propostes didàctiques de La Segona República i La Guerra Civil.La Guerra Civil

Enllaços a aquesta entrada
Defensar Madrid és defensar Catalunya
[1937]. Autor: Martí Bas i Blasi. 
Fons Col·lecció Pau Mercadé. 
Arxiu Nacional de Catalunya. 
 ANC1-151-N-99.
La Guerra Civil espanyola (1936-1939) és l'enfrontament bèl·lic sorgit arran de la rebel·lió militar i feixista contra el govern legítim de la República, el qual va conduir a la Dictadura Franquista.

L'alumnat, organitzat en grups cooperatius, ha d'identificar, descriure, analitzar la fiabilitat i contextualitzar fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya que permeten tractar diferents característiques del període.


Aquestes tasques tenen com a objectiu final editar i dissenyar una crònica periodística de la Guerra Civil.


Projecte adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències socials). Aquest reuneix competències de l'àmbit social i digital.

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a itinerari complementari a les propostes didàctiques La Segona República i La Dictadura Franquista.


La Segona República

Enllaços a aquesta entrada
Al·legoria de la República.
Postal enviada per Normand 
Soler a Francesc Macià. 
[1931-1933]. 
Autor: no identificat. 
ANC1-818-T-9147.
La Segona República espanyola (1931-1939) es va caracteritzar per l'intent d'establir diferents reformes progressistes i liberals enmig de l'avançada dels feixismes. 

Es presenta una proposta didàctica consistent en un projecte cooperatiu que permet aprofundir en aquest període, a partir de la identificació, descripció i contextualització de fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya amb l'objectiu de dissenyar un joc de cartes.

Adreçada als alumnes de 4t d'ESO (Ciències Socials), es treballen competències de l'àmbit digital i social.


Es pot aplicar de manera aïllada o bé, com a part d'un itinerari, juntament amb les propostes La Guerra Civil i La Dictadura Franquista.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________