Què és? Què hi passa?

Enllaços a aquesta entrada
Mercè Serra de Budallés banyant  la seva filla Maria Dolors Miquel Serra, a Barcelona. 27 de juny de 1916. Autor: Hermenter Serra Budallés. Fons Hermenter Serra de Budallés. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-22-N-787.
  
A partir de preguntes obertes i senzilles, s'inicia una reflexió sobre els interrogants que s'han de plantejar en emprar la fotografia -en tant que document històric- i s'introdueix la metodologia d'anàlisi crítica de les fonts.
Què és? Què hi passa? Què em diu? qui m'ho diu? per què?...i jo, què en penso?

Aplicable a diferents nivells educatius, es recomana especialment a 4rt d'ESO.

Es treballa fonamentalment la Competència 2 de CCSS de l'ESO:
Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.Guió de desenvolupament de l'activitat
Fitxes

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________