La publicació de la llista dels represaliats pel franquisme

Per tal de commemorar el Dia Internacional dels Arxius, us proposem una activitat que ens permetrà aprofundir en el rol dels arxius en relació a la preservació de la Memòria històrica, i com a garants de drets individuals i col·lectius.


Què és la Memòria històrica?

Com ha encarat Espanya la Memòria de la Guerra Civil i el franquisme?

Quin rol hi juguen els arxius?

Treballarem de manera cooperativa, alternant el treball individual amb el treball en grup i, a partir de la consulta i contrastació de diverses fonts, per tal de donar resposta a aquestes preguntes.ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________