Avancem en la traducció dels nostres materials de suport a diferents llengües

Amb la voluntat de contribuir a la difusió dels materials didàctics que hem elaborat, hem iniciat la traducció dels materials de suport al castellà, l'anglès i el francès.

Posem a la vostra disposició la traducció al castellà, francès i anglès, dels pòsters de procediments:


        Interroguem les fonts
El cartell com a font històrica
       Anàlisi d’un conflicte


Amb aquesta acció l'SDANC dóna un pas més per tal de promoure l'aplicació didàctica dels documents d'arxiu i afavorir la construcció de coneixement, des d'una mirada competencial. ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________