Pautes per a la recerca en pòsters en català, castellà, anglès i francès


A la secció Materials de suport disposeu de l'apartat de Pautes d'orientació per a la recerca en format pòster i fitxa. Són suports visuals per orientar a l'alumnat en la classificació i el contrast de fonts. En aquest cas us presentem les pautes en format pòster en català, castellà, anglès i francès, per analitzar fonts, cartells i conflictes.

Pòster Interroguem les fonts

Pòster El cartell com a font històrica

Pòster Anàlisi d'un conflicte


Amb aquesta aportació el Servei Didàctic de l'Arxiu Nacional de Catalunya dóna un pas més per tal de promoure l'aplicació didàctica dels documents d'arxiu i afavorir la construcció de coneixement, des d'una perspectiva competencial.