Avancem en la traducció dels nostres materials de suport a diferents llengües

Enllaços a aquesta entrada
Amb la voluntat de contribuir a la difusió dels materials didàctics que hem elaborat, hem iniciat la traducció dels materials de suport al castellà, l'anglès i el francès.

Posem a la vostra disposició la traducció al castellà, francès i anglès, dels pòsters de procediments:


        Interroguem les fonts
El cartell com a font històrica
       Anàlisi d’un conflicte


Amb aquesta acció l'SDANC dóna un pas més per tal de promoure l'aplicació didàctica dels documents d'arxiu i afavorir la construcció de coneixement, des d'una mirada competencial. La publicació de la llista dels represaliats pel franquisme

Enllaços a aquesta entrada
Per tal de commemorar el Dia Internacional dels Arxius, us proposem una activitat que ens permetrà aprofundir en el rol dels arxius en relació a la preservació de la Memòria històrica, i com a garants de drets individuals i col·lectius.


Què és la Memòria històrica?

Com ha encarat Espanya la Memòria de la Guerra Civil i el franquisme?

Quin rol hi juguen els arxius?

Treballarem de manera cooperativa, alternant el treball individual amb el treball en grup i, a partir de la consulta i contrastació de diverses fonts, per tal de donar resposta a aquestes preguntes.ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________