Tombem les muralles !!

Plànol de  la ciutat de Barcelona. 1840, 
publicat en el Manual del viajero en
Barcelona, Impremta de F. Oliva, 
Barcelona: 1840. 
A mitjans del XIX, amb la industrialització, Barcelona creix atapeïda dins de muralles i els obrers hi viuen en condicions precàries. 

Per als obrers, l'enderrocament de les muralles serà una de les primeres fites en l'assoliment dels seus drets. Moltes veus s'alcen des de diferents sectors, a favor i en contra.  • Com es va donar el procés?
  • Quina és la idea de ciutat que s'imposa?
  • Quin rol hi té Ildefons Cerdà?

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a segon element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________