La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya (IV): Les condicions de vida de la classe obrera a la Barcelona del XIX

Nomenament d’Ildefons Cerdà per formar part d’una comissió obrera. [4 de juliol de 1855]. Fons Josep Benet. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1‐244‐T-72. Codi doc ANC@ula 4383


Itinerari La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya

En la Barcelona del primer terç del segle XIX, al compàs de la industrialització, va sorgir una nova classe social. Algunes qüestions per conèixer aquest fet són:

  • Quina era aquesta nova classe social?
  • Quines eren les seves condicions de vida?
  • Quins eren els principals problemes als que s’enfrontaven?

Per donar resposta a aquestes preguntes, en primer terme, es fonamenten els conceptes de classe social, classe obrera i artesanat. A continuació es proposa l'anàlisi crítica d'unes fonts primàries i de dades estadístiques que permetran aprofundir en el coneixement de la Barcelona del XIX i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya.

Activitat dirigida a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials) i Batxillerat (Història del Món Contemporani i Història).