La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya (V): L’associacionisme obrer: sindicats i societats sorals

Fragment del fullet amb una al·legoria del moviment obrer a la capçalera seguida d’un romanç que commemora la fundació de l’Associació de Teixidors de Barcelona el 10 de maig de 1840. [10 de maig de 1854]. Autoria: no identificat. Fons Josep Benet. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1‐244-T-72. Codi doc ANC@ula 4382


Itinerari La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya

Aquest dossier permet analitzar dues formes d’associacionisme obrer a Catalunya en ple procés d'industrialització: el sindicalisme i les societats corals de J. A. Clavé.

Es planteja com una petita activitat de recerca i anàlisi de fonts primàries i secundàries que permet aprofundir en la presa de consciència de classe dels obrers i el sorgiment dels primers sindicats d’ofici, veient la transformació dels gremis als sindicats. També es treballa una forma d’associacionisme de tipus més cultural: les corals obreres.

Finalment, es proposa l'elaboració d'un text de conclusions sobre les condicions de vida de la classe obrera en el seu moment de formació, així com les diferents estratègies que segueixen per defensar els seus drets.

Activitat adreçada als alumnes de 4t d'ESO (Ciències Socials) i Batxillerat (Història del Món Contemporani i Història).