L’Associacionisme obrer: Sindicats i Societats Corals

Al∙legoria del moviment obrer.
Fullet de commemoració de la fundació
de l’Associació de Teixidors de
Barcelona. [10 de maig de 854].
Autor: No identificat.
   ANC1‐T-244‐72.
Codi Doc ANC@ula 4382
Aquest dossier permet analitzar dues formes d’associacionisme obrer a Catalunya en ple procés d'industrialització: el sindicalisme i les societats corals de J. A. Clavé.

Es planteja com una petita activitat de recerca i anàlisi de fonts primàries i secundàries que permet aprofundir en la presa de consciència de classe dels obrers i el sorgiment dels primers sindicats d’ofici, veient la transformació dels gremis als sindicats. També es treballa una forma d’associacionisme de tipus més cultural: les corals obreres.

Finalment, es proposa l'elaboració d'un text de conclusions sobre les condicions de vida de la classe obrera en el seu moment de formació, així com les diferents estratègies que segueixen per defensar els seus drets.

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 5è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________