La vaga general de juliol de 1855

Vinyeta de l'auca "Dos cosas que
fan pó" [1855]. Autor no identificat. 
ANC1-160-N-674.
Codi doc ANC@ula 4403

La vaga de 1855 va ser la primera vaga general que es va donar a Catalunya i a Espanya.

En aquest dossier s'aprofundeix en el coneixement d'aquell episodi i en el coneixement del seu context econòmic social i polític, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts. 


S'analitzen els posicionaments de les diferents parts que hi intervenen i s'il·lustra amb un cas de repressió, el dels germans Clavé.

Com a síntesi final, es proposa l'elaboració d'un mapa conceptual (o pòster) del conflicte, amb l'ajut d'una pauta. 


Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 7è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________