La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya (VII): La vaga general de juliol de 1855

Vinyeta de l'auca Dos cosas que fan pó [sic] o la primera huelga. [1855]. Autoria: no identificat. Fons Pere Grañén i Raso. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-160-N-674. Codi doc ANC@ula 4403


Itinerari La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya

La vaga de 1855 va ser la primera vaga general que es va donar a Catalunya i a Espanya i va marcar el despuntar del moviment obrer.

En aquest dossier s'aprofundeix en el coneixement d'aquell episodi i en el coneixement del seu context econòmic social i polític, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts. S'analitzen els posicionaments de les diferents parts que hi intervenen i s'il·lustra amb un cas de repressió, el dels germans Clavé. Com a síntesi final, es proposa l'elaboració d'un mapa conceptual (o pòster) del conflicte, amb l'ajut d'una pauta.

Activitat adreçada a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials) i Batxillerat (Història del Món Contemporani i Història).