La industrialització a la Barcelona del segle XIX

Comptes de la venda
 de la fàbrica de Joan
 Fabrega i Pere Caum.
1802.
ANC1‐769‐T‐703.
Codi doc ANC@ula 4398
Les activitats presentades en aquest dossier permeten realitzar una aproximació a les característiques que va adquirir la industrialització a Barcelona al segle XIX.

Es treballa a partir documents d'arxiu, fonts bibliogràfiques i estadístiques, posant èmfasi en el treball sistemàtic i crític de les fonts com a procediment fonamental en la investigació històrica.
Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO (CCSS) i Batxillerat (Història)
Es pot treballar de manera aïllada o com a primer element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya" que es publicarà en breuARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________