Formes de lluita del moviment obrer: del ludisme als convenis col·lectius i les vagues (1854-56)

 Vinyeta de l’Auca “Dos cosas que
 fan pó”.  [1855].  
Autor no identificat.
ANC1‐160‐N‐674.
Codi doc ANC@ula 4403
Seguint un procés de recerca, l'activitat permet aprofundir en l'evolució de les reivindicacions obreres i en el context polític del XIX, a partir de l'anàlisi i contrastació de diverses fonts

La lluita obrera des de l'incendi de la Bonaplata fins al Bienni progressita:

- Quines eren les formes de mobilització obrera als inicis de la industrialització? Com van evolucionar?

    - Quins eren els diferents posicionaments polítics en relació a aquestes reivindicacions?


    Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

    Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 6è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"


    ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

    C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________