La vaga general de juliol de 1855

Enllaços a aquesta entrada
Vinyeta de l'auca "Dos cosas que
fan pó" [1855]. Autor no identificat. 
ANC1-160-N-674.
Codi doc ANC@ula 4403

La vaga de 1855 va ser la primera vaga general que es va donar a Catalunya i a Espanya.

En aquest dossier s'aprofundeix en el coneixement d'aquell episodi i en el coneixement del seu context econòmic social i polític, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts. 


S'analitzen els posicionaments de les diferents parts que hi intervenen i s'il·lustra amb un cas de repressió, el dels germans Clavé.

Com a síntesi final, es proposa l'elaboració d'un mapa conceptual (o pòster) del conflicte, amb l'ajut d'una pauta. 


Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 7è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

Formes de lluita del moviment obrer: del ludisme als convenis col·lectius i les vagues (1854-56)

Enllaços a aquesta entrada
 Vinyeta de l’Auca “Dos cosas que
 fan pó”.  [1855].  
Autor no identificat.
ANC1‐160‐N‐674.
Codi doc ANC@ula 4403
Seguint un procés de recerca, l'activitat permet aprofundir en l'evolució de les reivindicacions obreres i en el context polític del XIX, a partir de l'anàlisi i contrastació de diverses fonts

La lluita obrera des de l'incendi de la Bonaplata fins al Bienni progressita:

- Quines eren les formes de mobilització obrera als inicis de la industrialització? Com van evolucionar?

  - Quins eren els diferents posicionaments polítics en relació a aquestes reivindicacions?


  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 6è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"


  L’Associacionisme obrer: Sindicats i Societats Corals

  Enllaços a aquesta entrada
  Al∙legoria del moviment obrer.
  Fullet de commemoració de la fundació
  de l’Associació de Teixidors de
  Barcelona. [10 de maig de 854].
  Autor: No identificat.
     ANC1‐T-244‐72.
  Codi Doc ANC@ula 4382
  Aquest dossier permet analitzar dues formes d’associacionisme obrer a Catalunya en ple procés d'industrialització: el sindicalisme i les societats corals de J. A. Clavé.

  Es planteja com una petita activitat de recerca i anàlisi de fonts primàries i secundàries que permet aprofundir en la presa de consciència de classe dels obrers i el sorgiment dels primers sindicats d’ofici, veient la transformació dels gremis als sindicats. També es treballa una forma d’associacionisme de tipus més cultural: les corals obreres.

  Finalment, es proposa l'elaboració d'un text de conclusions sobre les condicions de vida de la classe obrera en el seu moment de formació, així com les diferents estratègies que segueixen per defensar els seus drets.

  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 5è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

  Les condicions de vida de la classe obrera a la Barcelona del XIX

  Enllaços a aquesta entrada
  Nomenament d’I.  Cerdà per
   formar part d’una comissió
  d’obrers [4 de juliol de 1855]
  ANC1‐244‐T-72.
  Codi doc ANC@ula 4383
  En la Barcelona del primer terç del segle XIX, al compàs de la industrialització, va sorgir una nova classe social.
  •Quina era aquesta nova classe social?
  •Quines eren les seves condicions de vida?
  •Quins eren els principals problemes als que s’enfrontaven?
  Per donar resposta a aquestes preguntes, en primer terme, es fonamenten els conceptes de classe social, classe obrera i artesanat. A continuació es proposa l'anàlisi crítica d'unes fonts primàries i de dades estadístiques que permetran aprofundir en el coneixement de la Barcelona del XIX i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya

  El còlera de 1854

  Enllaços a aquesta entrada
  Vinyeta de l’Auca del Còlera. [1855].
  Autor no identificat. ANC1-160-N-745.
  Codi doc ANC@ula 4414
  El dossier aprofundeix en les problemàtiques demogràfiques, urbanístiques i socials de la ciutat de Barcelona  a través l’epidèmia del còlera de 1854.

  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 3er. element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

  Tombem les muralles !!

  Enllaços a aquesta entrada
  Plànol de  la ciutat de Barcelona. 1840, 
  publicat en el Manual del viajero en
  Barcelona, Impremta de F. Oliva, 
  Barcelona: 1840. 
  A mitjans del XIX, amb la industrialització, Barcelona creix atapeïda dins de muralles i els obrers hi viuen en condicions precàries. 

  Per als obrers, l'enderrocament de les muralles serà una de les primeres fites en l'assoliment dels seus drets. Moltes veus s'alcen des de diferents sectors, a favor i en contra.  • Com es va donar el procés?
  • Quina és la idea de ciutat que s'imposa?
  • Quin rol hi té Ildefons Cerdà?

  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a segon element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

  La industrialització a la Barcelona del segle XIX

  Enllaços a aquesta entrada
  Comptes de la venda
   de la fàbrica de Joan
   Fabrega i Pere Caum.
  1802.
  ANC1‐769‐T‐703.
  Codi doc ANC@ula 4398
  Les activitats presentades en aquest dossier permeten realitzar una aproximació a les característiques que va adquirir la industrialització a Barcelona al segle XIX.

  Es treballa a partir documents d'arxiu, fonts bibliogràfiques i estadístiques, posant èmfasi en el treball sistemàtic i crític de les fonts com a procediment fonamental en la investigació històrica.
  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO (CCSS) i Batxillerat (Història)
  Es pot treballar de manera aïllada o com a primer element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya" que es publicarà en breu  ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

  C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________