Els Fets de maig de 1937 a Barcelona. Visions d'un conflicte
Fotografia: Barricades als "Fets de Maig".
 [3-5 de maig de 1937]. Autor: Brangulí. 
ANC1-42-N-34822.
 Codi doc  ANC@ula 4333C

Què va passar en els coneguts com a Fets de maig de 1937?

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), es van produir problemàtiques i conflictes diversos, fruit de la mateixa evolució bèl·lica, de la presència  de forces variades en cadascun dels bàndols, dels projectes que aquestes tenien, del context internacional, etc


Els Fets de maig, són un episodi que permet abordar algunes d'aquestes problemàtiques que es van viure en el sí del bàndol republicà.

Es proposa una recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest conflicte, incidint en el context en què s’origina.

     
Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)


Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats de recerca guiada i d'anàlisi crítica de diferents tipologies de fonts documentals entorn els Fets de maig de 1937.


Objectius

1. Realitzar una aproximació als Fets de Maig de 1937 a Barcelona (context, causes, protagonistes, conseqüències...)

2. Aprendre a analitzar críticament diferents tipologies documentals.

3. Analitzar críticament diferents visions de l’episodi.

4. Aprendre a manejar el concepte “conflicte” en història.

5.Analitzar l’episodi com un conflicte en un context determinat. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________