La incorporació del vot de les dones. La Segona República Espanyola (1931-1939) fa efectiu el sufragi universalCua per exercir el vot a les eleccions 
de diputats a les Corts de la República
[19 de novembre de 1933]
Autor: Josep Maria Sagarra i Plana

Com es va assolir el vot femení a Espanya?

La incorporació del vot de les dones va representar un dels canvis fonamentals que es van donar durant la Segona República en relació a l'assoliment dels drets dels ciutadans.

Es proposa una petita recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest procés, incidint en el context en què s’origina, així com els obstacles i resistències que troba, i les conseqüències que se’n deriven.

     
Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)


Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats de recerca guiada i d'anàlisi crític de diferents tipologies de fonts documentals entorn la incorporació del vot de les dones.

 Objectius

  1. Realitzar una aproximació a la incorporació del vot de les dones durant la Segona República Espanyola. 
  2. Observar els obstacles i oposicions amb les que es va trobar aquesta reforma. 
  3. Saber definir els diferents tipus de sufragi. 
  4. Contextualitzar el procés d'incorporació del vot de les dones en una perspectiva general de diferents països i èpoques. 
  5. Fer una aproximació a altres reformes endegades per la República que afectaven especialment les dones. 
  6. Aprendre a analitzar documents fotogràfics, textos legislatius i d'opinió de contemporanis.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________