La Guerra de Cuba (II): la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). Anàlisi d'un conflicteAuca dels principals 
episodis de la Guerra 
dels Deu Anys a Cuba 
(1868-1878). [1869?]
Autor: No identificat 
(impremta Antoni Bosch, 
Barcelona)

Es presenta la segona d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

En aquesta segona activitat, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte, posant especial èmfasi en analitzar la guerra a través de la visió que arribava a la premsa peninsular amb l'estudi d'una auca.

Així mateix, s'analitzarà la guerra com un "conflicte", havent-se de completar un esquema interpretatiu que ha de resumir les causes, els sectors enfrontats, l'evolució, etc.., del conflicte. 

 Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats de recerca guiada i d'anàlisi de diferents tipologies de fonts documentals, amb especial atenció al treball crític de les fonts primàries.


Objectius

1. Conèixer les causes que van dur a la Guerra de Cuba.
2. Fer una aproximació a la Guerra dels Deu anys (1868-1878), (causes, protagonistes, desenvolupament i conseqüències).
3. Relacionar el govern colonials cubà amb l'estructura i evolució del govern i les elits espanyoles.
4. Veure les conseqüències que la guerra va tenir per la societat cubana i espanyola.
5. Aprendre a analitzar documents gràfics i escrits (auques).
6. Analitzar críticament les visons del conflicte que aporten fonts provinents de la metròpoli.
7. Identificar i analitzar la Guerra de Cuba com un "conflicte".   

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________