La Guerra de Cuba (III): la Guerra d'Independència (1895-1898). Visions des de la MetròpoliPseudo-auca satírica de 
16 vinyetes sobre la 
Guerra d’Independència 
de Cuba (1895-1898)
[el 17 d’agost de 1895 a 
“La Campana de Gràcia”, 
Barcelona]
Autor: No identificat.

Es presenta la tercera i última d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

En aquesta proposta, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra d'Independència (1895-1898). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte. S'observaran les conseqüències de la guerra i la independència de Cuba.

Es posa especial èmfasi en analitzar la guerra a través del contrast de visions diferents amb tres auques i les memòries d'un jove soldat català mobilitzat.  


Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)


Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats de recerca guiada i d'anàlisi de diferents tipologies de fonts documentals, amb especial atenció al treball crític de les fonts primàries.


Objectius

1. Fer una aproximació a la Guerra de Cuba.
2. Estudiar la Guerra d'Independència de Cuba (1895-1898), (causes, protagonistes, desenvolupament, conseqüències).
3. Relacionar el govern colonial cubà amb l'estructura i evolució del govern i les elits espanyoles.
4. Veure les conseqüències que la guerra va tenir per la societat cubana i espanyola.
5. Veure les conseqüències que la independència va tenir per la societat cubana i espanyola. 
6. Aprendre a analitzar documents gràfics i escrits (auques, memòries).
7. Analitzar de manera crítica les visions que aporten diferents fonts.   


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________