La Guerra de Cuba (I): La Colònia. Economia, societat i política de la Cuba colonial

Escrit de la "Liga de Productores 
del Principado de Cataluña"
 en  relació a la reforma 
aranzelària amb l'illa 
de Cuba. [23.05.1895].  
ANC1-1114-T-1242
Es presenta la primera d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

La Guerra de Cuba va ser un conflicte en el que es van dirimir els interessos dels cubans i els de la metròpoli. El seu estudi ens aporta claus fonamentals per comprendre la Història Contemporània de Cuba, d'Espanya i de Catalunya, així com dels processos imperialistes i colonials a nivell general.

En aquesta primera activitat, s'estudiarà l'estructura econòmica, social i política de la Cuba colonial, des del seu descobriment pels europeus fins a finals del segle XIX. L'objectiu és que l'alumnat disposi dels elements necessaris per comprendre les causes estructurals que van dur a la Guerra d'Independència. S'estudiaran les posicions polítiques dels diferents sectors econòmics a través de l'anàlisi crític de fonts primàries. Veurem, també, quina va ser la participació dels catalans en l’activitat econòmica i política de l’illa.  

En resum, veurem com s’estructurava la societat i l’economia de la Cuba colonial, quedant-nos a les portes del procés independentista cubà.


Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)
Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats de recerca guiada i d'anàlisi de diferents tipologies de fonts documentals, amb especial atenció al treball crític de les fonts primàries.


Objectius
  1. Fer una aproximació a l'estructura econòmica i social de la Cuba colonial.
  2. Fer una aproximació a la participació catalana en aquesta estructura. 
  3. Veure el context o sistema econòmic i polític mundial en què s'inscriu la Cuba colonial.
  4. Relacionar els interessos econòmics dels comerciants colonials amb la seva posició política; relacionar els interessos econòmics dels criolls amb la seva posició política. 
  5. Analitzar críticament les diferents posicions econòmiques i polítiques.
  6. Aprendre a analitzar fonts primàries (en aquest cas, documentació manuscrita).

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________