El descobriment d'Amèrica. Entre la història i la llegenda.

Vinyeta de l’auca El descubrimiento
de América
. [
ca.1920].
Autor: no identificat.
ANC1-160-N-815.
Codi doc ANC@ula 4331

El “descobriment” d’Amèrica ha estat considerat un dels fets més importants de la Història.

Com s’ha construït el relat que ens explica aquells esdeveniments? Fins a quin punt correspon a un discurs basat científicament o a la construcció d’una llegenda? I si és així, amb quina finalitat?

Es proposa una aproximació a la història del Descobriment d’Amèrica i a la figura de Cristòfor Colom, a través de l’anàlisi del discurs històric des d’un posicionament crític.


► Orientacions didàctiques
► Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)
Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats en què, a partir de dues auques que relaten el descobriment d'Amèrica -realitzades en èpoques diferents- els alumnes s'introdueixen en l'anàlisi del relat històric.


Objectius
  1. Realitzar una aproximació històrica al Descobriment d’Amèrica i a la biografia de Cristòfor Colom.
  1. Realitzar la fitxa d’identificació de documents d’imatge, amb la finalitat d’aprendre a citarlos.
  1. Copsar la història com una ciència i reflexionar sobre la construcció del relat històric.
  1. Contrastar diferents relats sobre el Descobriment d’Amèrica i la biografia de Cristòfor Colom.
  1. Identificar les característiques fonamentals que defineixen els textos argumentatius i els justificatius i iniciar‐se en la redacció d’aquestes tipologies textuals, com una manera de formar el pensament històric.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________