Nova col·lecció de materials

Enllaços a aquesta entrada


El Servei Didàctic de l'ANC inicia una nova col·lecció de materials amb l'objectiu de sintetitzar de manera gràfica els procediments que impliquen l'observació i l'anàlisi de fonts d'arxiu

El format de pòster permet tenir-lo exposat a l'aula, com a referent, per als alumnes que elaboren projectes i treballs que incorporen les fonts


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________