Investigar per escriure. "La Divisón Azul". 1941-1943

Tombes de dos soldats espanyols de

 "La División Azul". 

Autor No identificat.  ANC1-555-N-541. 
Codi doc ANC@ula 4320 
Es proposa un treball d’indagació per esbrinar el significat de la fotografia i la presentació dels resultats en un article de la revista escolar
  
Amb aquestes activitats es treballen objectius curriculars relacionats amb el coneixement de la Segona Guerra Mundial i del Franquisme,  així com competències relacionades amb la recerca, especialment pel que fa a l’anàlisi de fonts i l’assoliment de la mentalitat crítica.


► Activitats 
► Activitats (formulari)


Descripció de l’activitat                                                                                       

Els alumnes desenvolupen una petita recerca guiada en què, a partir de la fotografia , cerquen informació relacionada amb els personatges, la División Azul i el rol d'Espanya en la Segona Guerra Mundial, amb l’objectiu d’escriure un article per la revista escolar.

Es pauta el procés de manera que els alumnes aprenen a cercar documents en els cercadors Arxius en Línia i ANC@ula, i a relacionar la informació que els aporten, tenint en compte elements d'anàlisi com la fiabilitat de les fonts i el context documental.


Objectius

1- Introduir el rol d’Espanya en el context de la Segona Guerra Mundial, a través de la col·laboració dels voluntaris de la División Azul

2- Emprar les aplicacions de cerca de documents que ofereixen els arxius i citar correctament les fonts documentals

3- Avaluar la fiabilitat de les fonts en un context de recerca

4- Obtenir informació de les fonts primàries i contrastar-la per arribar a conclusions

5- Redactar un text argumentatiu basat en fonts

6- Promoure l’observació i anàlisi de fonts documentals com a font d’informació i el desenvolupament i l’aplicació del pensament científic per interpretar-les i per assolir la formació del propi coneixement.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________