Els Fets de maig de 1937 a Barcelona. Visions d'un conflicte

Enllaços a aquesta entradaFotografia: Barricades als "Fets de Maig".
 [3-5 de maig de 1937]. Autor: Brangulí. 
ANC1-42-N-34822.
 Codi doc  ANC@ula 4333C

Què va passar en els coneguts com a Fets de maig de 1937?

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), es van produir problemàtiques i conflictes diversos, fruit de la mateixa evolució bèl·lica, de la presència  de forces variades en cadascun dels bàndols, dels projectes que aquestes tenien, del context internacional, etc


Els Fets de maig, són un episodi que permet abordar algunes d'aquestes problemàtiques que es van viure en el sí del bàndol republicà.

Es proposa una recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest conflicte, incidint en el context en què s’origina.

     
Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)

La incorporació del vot de les dones. La Segona República Espanyola (1931-1939) fa efectiu el sufragi universal

Enllaços a aquesta entrada


Cua per exercir el vot a les eleccions 
de diputats a les Corts de la República
[19 de novembre de 1933]
Autor: Josep Maria Sagarra i Plana

Com es va assolir el vot femení a Espanya?

La incorporació del vot de les dones va representar un dels canvis fonamentals que es van donar durant la Segona República en relació a l'assoliment dels drets dels ciutadans.

Es proposa una petita recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest procés, incidint en el context en què s’origina, així com els obstacles i resistències que troba, i les conseqüències que se’n deriven.

     
Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)

La Guerra de Cuba (III): la Guerra d'Independència (1895-1898). Visions des de la Metròpoli

Enllaços a aquesta entrada


Pseudo-auca satírica de 
16 vinyetes sobre la 
Guerra d’Independència 
de Cuba (1895-1898)
[el 17 d’agost de 1895 a 
“La Campana de Gràcia”, 
Barcelona]
Autor: No identificat.

Es presenta la tercera i última d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

En aquesta proposta, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra d'Independència (1895-1898). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte. S'observaran les conseqüències de la guerra i la independència de Cuba.

Es posa especial èmfasi en analitzar la guerra a través del contrast de visions diferents amb tres auques i les memòries d'un jove soldat català mobilitzat.  


Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)

La Guerra de Cuba (II): la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). Anàlisi d'un conflicte

Enllaços a aquesta entrada


Auca dels principals 
episodis de la Guerra 
dels Deu Anys a Cuba 
(1868-1878). [1869?]
Autor: No identificat 
(impremta Antoni Bosch, 
Barcelona)

Es presenta la segona d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

En aquesta segona activitat, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte, posant especial èmfasi en analitzar la guerra a través de la visió que arribava a la premsa peninsular amb l'estudi d'una auca.

Així mateix, s'analitzarà la guerra com un "conflicte", havent-se de completar un esquema interpretatiu que ha de resumir les causes, els sectors enfrontats, l'evolució, etc.., del conflicte. 

 Orientacions didàctiques
Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)


La Guerra de Cuba (I): La Colònia. Economia, societat i política de la Cuba colonial

Enllaços a aquesta entrada
Escrit de la "Liga de Productores 
del Principado de Cataluña"
 en  relació a la reforma 
aranzelària amb l'illa 
de Cuba. [23.05.1895].  
ANC1-1114-T-1242
Es presenta la primera d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

La Guerra de Cuba va ser un conflicte en el que es van dirimir els interessos dels cubans i els de la metròpoli. El seu estudi ens aporta claus fonamentals per comprendre la Història Contemporània de Cuba, d'Espanya i de Catalunya, així com dels processos imperialistes i colonials a nivell general.

En aquesta primera activitat, s'estudiarà l'estructura econòmica, social i política de la Cuba colonial, des del seu descobriment pels europeus fins a finals del segle XIX. L'objectiu és que l'alumnat disposi dels elements necessaris per comprendre les causes estructurals que van dur a la Guerra d'Independència. S'estudiaran les posicions polítiques dels diferents sectors econòmics a través de l'anàlisi crític de fonts primàries. Veurem, també, quina va ser la participació dels catalans en l’activitat econòmica i política de l’illa.  

En resum, veurem com s’estructurava la societat i l’economia de la Cuba colonial, quedant-nos a les portes del procés independentista cubà.


El descobriment d'Amèrica. Entre la història i la llegenda.

Enllaços a aquesta entrada
Vinyeta de l’auca El descubrimiento
de América
. [
ca.1920].
Autor: no identificat.
ANC1-160-N-815.
Codi doc ANC@ula 4331

El “descobriment” d’Amèrica ha estat considerat un dels fets més importants de la Història.

Com s’ha construït el relat que ens explica aquells esdeveniments? Fins a quin punt correspon a un discurs basat científicament o a la construcció d’una llegenda? I si és així, amb quina finalitat?

Es proposa una aproximació a la història del Descobriment d’Amèrica i a la figura de Cristòfor Colom, a través de l’anàlisi del discurs històric des d’un posicionament crític.


► Orientacions didàctiques
► Activitats (formulari)

Orientacions didàctiques (issuu)
Activitats (issuu)Nova col·lecció de materials

Enllaços a aquesta entrada


El Servei Didàctic de l'ANC inicia una nova col·lecció de materials amb l'objectiu de sintetitzar de manera gràfica els procediments que impliquen l'observació i l'anàlisi de fonts d'arxiu

El format de pòster permet tenir-lo exposat a l'aula, com a referent, per als alumnes que elaboren projectes i treballs que incorporen les fonts


Investigar per escriure. "La Divisón Azul". 1941-1943

Enllaços a aquesta entrada
Tombes de dos soldats espanyols de

 "La División Azul". 

Autor No identificat.  ANC1-555-N-541. 
Codi doc ANC@ula 4320 
Es proposa un treball d’indagació per esbrinar el significat de la fotografia i la presentació dels resultats en un article de la revista escolar
  
Amb aquestes activitats es treballen objectius curriculars relacionats amb el coneixement de la Segona Guerra Mundial i del Franquisme,  així com competències relacionades amb la recerca, especialment pel que fa a l’anàlisi de fonts i l’assoliment de la mentalitat crítica.


► Activitats 
► Activitats (formulari)

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________