La guerra del Rif (1920-1926)

Aproximació a la comprensió del conflicte i a la política colonial duta a terme per Espanya a partir de l'experiència de Joaquim Ventalló, un soldat que va combatre a la Guerra del Rif


Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)


Descripció de l’activitat                                                                                       

Dissenyat per treballar el currículum de CCSS de 4rt d'ESO, es pot aplicar també a la matèria d'Història d'Espanya de Batxillerat.
S’ha dissenyat com un procés de treball individual en què es desenvolupen tasques a partir de les qüestions que es van plantejant progressivament amb la finalitat de realitzar una primera aproximació al fenomen de la guerra del Rif.
Les imatges dels documents i la seva descripció es poden visualitzar a través de l’aplicació ANC@ula.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________