La guerra del Rif (1920-1926)

Enllaços a aquesta entrada
Aproximació a la comprensió del conflicte i a la política colonial duta a terme per Espanya a partir de l'experiència de Joaquim Ventalló, un soldat que va combatre a la Guerra del Rif


Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________