Republicans espanyols a França

Dossier de treball adreçat a l'alumnat de quart curs d'ESO i Batxillerat, que conté documents en català, castellà i francès relacionats amb el tema de la participació dels refugiats a la resistència francesa.

Es presenta com una petita recerca organitzada a partir del treball col·laboratiu en què hi participa tot el grup classe, amb activitats de diferents nivells i tipologies per facilitar el tractament de la diversitat.

Es promou l'assoliment de la metodologia d'anàlisi dels documents i s'introdueix l'alumnat en la recerca històrica, aportant diversos instruments per a la localització i l'anàlisi de les fonts.

Dossier en català
Dossier en français


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________