Refugiats ahir i avui

Refugiats caminant per la via del
 tren prop de Budapest. 2015.
Autor: Freedom House
L’alumnat aprofundeix en el fenomen dels refugiats estudiant un col·lectiu actual i el cas dels refugiats de la Guerra Civil espanyola, a través de la informació que obté amb la consulta de diverses fonts secundàries i l'observació i l'anàlisi de fonts fotogràfiques.

4rt ESO:
Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)


6è de Primària:  
► Orientacions didàctiques
► Activitats
Descripció de l’activitat                                                                                       

Amb les activitats proposades, l'alumnat reflexionarà sobre el fenomen, les causes i les conseqüències per als països d'origen i, també,per als països de destinació. A més, coneixeran els problemes que els refugiats es poden trobar en el seu camí i les dificultats que alguns estats hi posen a la seva entrada. 

Finalment, l’alumnat haurà de ser capaç de reflexionar sobre tot allò que ha anat aprenent per redactar-ho en un article d’opinió d’elaboració pròpia. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________