El món del treball. Anàlisi connotativa d'una imatge

  
    Personal de la fàbrica de Cera Domingo Mata. [1910-1915]. Autoria: Brangulí (Fotògrafs). Fons Brangulí (Fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-42-N-6955. Codi doc ANC@ula 3120

Proposta didàctica formada per diverses activitats que permeten iniciar-se en l'anàlisi connotativa les fonts fotogràfiques. És a dir, aprendre a interpretar les imatges i analitzar-les per tal d’assolir el significat que es manifesta de forma simbòlica i que es capta de forma subjectiva.

Descripció

L'alumnat disposa de dues fotografies i d'una pauta d'observació que l'ajuda a detectar i interpretar els elements compositius de les fotografies. L'observació i l'anàlisi de les fonts es realitza de forma pautada gràcies a diverses preguntes que guien el procés.

Les activitats proposades permeten conèixer la importància de la metodologia per a analitzar les fonts fotogràfiques alhora que aprofundir en el món del treball a la Catalunya de principis del segle XX.

Activitat dirigida a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials) i Batxillerat (Història del Món Contemporani i Història).